Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Mitt skriftställarskap

Jag har skrivit och skriver i många olika genrer. Här har jag ordnat mina publicerade skrifter i fem avdelningar: Böcker – Antologibidrag – Läroböcker – Tidskriftsartiklar – Krönikor.


BÖCKER

 • Resa utan pass: En litteraturantologi om främmande kulturer (1979).
 • Kaos och kosmos: Om verklighets- och livsuppfattningar i det antika Grekland ( Linköping, 1979).
 • Maskin och idyll: Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam (Liber, 1985).
 • Nils Hasselskogs: Grönköpingsdikter (Prisma, 1987), tills. med Göran B. Nilsson.
 • Vad är det för vits med humor? (Wiken, 1988), tillsammans med Svante Beckman, Ingemar Lind, Göran B Nilsson, Sverre Sjölander, Bertil Torekull och Carl Widstrand.
 • Den okände Sten Selander: En borgerlig intellektuell (Akademeja, 1990).
 • Nils Dahlbeck: En berättelse om svensk natur och naturvårdshistoria (Carlssons, 1992).
 • Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare: Epokskiftet 20– tal–30–tal genom fem unga och Lubbe Nordström (Akademeja, 1994).
 • Det klassiska Grönköping (Fischer, 1997), tills. med Göran B. Nilsson.
 • Dygder som duger, e.d., i HSFR: s skriftserie Brytpunkter 1998.
 • Candide eller Pangloss: Med vems ögon betraktar vi samtiden?, e.d., i HSFR: s skriftserie Brytpunkter 1999.
 • Tor Hedberg: Judas, Svenska akademiens klassikerserie. Edition och kommentarer (Atlantis, 2002).
 • På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen (Carlssons, 2003), e.d. tillsammans med Jean–François Battail.
 • Den tidlöse modernisten: En essäbok (Carlssons, 2004).
 • Ord i rättan tid (Carlssons, 2005), e.d. tillsammans med Anders Björnsson och Åsa Linderborg.
 • Frigörare?: Moderna svenska samhällsdrömmar (Carlssons, 2005), e.d., tillsammans med Michael Godhe.
 • Det vanställda ordet: Om den svåra konsten att värna sin integritet (Carlssons, 2006), e.d., tillsammans med Jean– François Battail.
 • Livet – en stor sak: Filosofier (Carlssons, 2007).
 • Le moderniste intemporel: Essais sur la dimension culturelle de modèle suédois (L´Harmatton, Paris, 2009).
 • Sylvain Briens: Lyriska ingenjörer: Tåg och telefon i svensk litteratur (Tema Q.s skriftserie, 2009), e.d. och förord.
 • Pojken på vinden: Filosofiska essäer (Carlsson, 2010). 
 • Le Nord à la lumière de Sud (2013).
 • Poétocratie : Les écrivains suédois à l'avant-garde de la politique (Les Édition d'Itaque, Paris, 2016).
 • Bland resenärer och kosmopoliter: Svensk kultur inför utlandet (Carlsson, under utg. 2017).
 • Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang (bonniers, 2019).

BOK- OCH ANTOLOGIBIDRAG

 • Teknikdebattens grammatik i Bo Sundin, e.d., I teknikens backspegel (Carlssons, 1987).
 • Kulturarvet från Grönköping i Litteraturen och läsarna: Festskrift till Gunnar Hansson (Linköping, 1988), tills. med Göran B. Nilsson.
 • Nils Hasselskog – humorist och humanist, tills. med Göran B. Nilsson i Vestrogothica 1989.
 • Nils Hasselskog, Grönköpingsprosan och skämtpressens förnyelse i Presshistorisk årsbok 1992.
 • Mellan myt och verklighet: En tragisk pastoral i Orienten i Gudmund Fröberg, e.d., Kring Verner von Heidenstam (Carlssons, 1993).
 • Övralid i världens mitt: Heidenstam och den nya kommunikationstekniken i Presshistorisk årsbok 1993.
 • Lubbe Nordström och drömmen om Europa: Tankar i de nya kommunikationernas tid i Presshistorisk årsbok 1994.
 • Om behovet av samverkan mellan idéhistoria och litteraturvetenskap, tills. med Jonas Anshelm i Lennart Olausson, e.d., Idéhistoriens egenart (Symposion, 1994).
 • Företaget på åsiktsbörsen i Hans de Geer, e.d., Skapare, skojare och skurkar: Företagaren i litteratur, film och konst (Timbro, 1994).
 • Nils Hasselskog: Humoristen och humanisten i Grönköping, tills. med Göran B. Nilsson i Myter och motiv: essäer om litteratur (1995, (se länken Textarkiv).
 • Jantelagen och Grönköpingslagen tills med Göran B. Nilsson i Anders Björnsson, e.d., Det evigt mänskliga: Humanism inför 2000– talet (Ordfronts Förlag, 1996, se länken Textarkiv).
 • Revolutionera – och acceptera: Modernistisk politik åren runt 1930 i Aspekter på Modernismen (Lund, 1997).
 • Slaget om det moderna: August Strindberg och Vitalis Norström i den politiska hetluften i Kulturarvets natur, e.d., Annika Alzén & Johan Hedrén (Symposion, 1998).
 • Sveriges andra stormaktstid: Från världsstat till folkhem i Peter Elmlund och Kay Glans, e.d., Den välsignade tillväxten: Tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap (Natur och kultur, 1998).
 • Norska samhällsbyggare – och svenska i Erik Rudeng, e.d., Kunnskapsregimer (Pax forlag, 1999).
 • Kommunikationsperspektiv i Seklet i backspegeln: Vadstena Forum 99 (2000).
 • 'Allmänhetens domstol i ett upplyst land': Om demokrati, kunskap och makt i Anders Björnsson & Peter Luthersson, Efter Partistaten (Hjalmarson&Högberg, 2000).
 • Sten Selander, Svenskt Biografiskt Lexikon (2002).
 • Kunskapens väsen: Kunskap och kunskapsbärare i det postindustriella samhället, i Per Linell & Karin Aronsson, e.d., Jaget och rösterna (2002).
 • På väg mot en kommunikativ demokrati?: Hoten – hoppen i Martin Kylhammar & Jean–François Battail, e.d., På väg mot en kommunikativ demokrati (Carlssons, 2003).
 • Franska intryck – och förslag till förbättringar av en fin sak, i Ord i rättan tid (Carlssons, 2005), e.d. Anders Björnsson, Martin Kylhammar och Åsa Linderborg.
 • Bryt upp! Bryt upp!: Om den moderna konsten att göra sig kvitt det förflutna, i Martin Kylhammar & Michael Godhe, e.d., Frigörare? (Carlssons, 2005).
 • Bryt upp! Bryt upp!: Om den moderna konsten att göra sig kvitt det förflutna, norsk version, i Even Lange, e.d., Demokratisk konservatisme (Pax forlag, 2006, se länken Textarkiv).
 • Det vanställda ordet: Om den svåra konsten att värna sin integritet, Martin Kylhammar & Jean– François Battail, Det vanställda ordet (Carlssons, 2006).
 • Biografiska faktoider: Personhistoriens försanthållna felaktigheter i Henrik Rosengren & Johan Östling, e.d. Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre (Sekel Bokförlag, 2007, se vidare länken Textarkiv).
 • Rompez! Rompez!: L'art moderne d'en finir avec le
  passé dans Sylvain Briens, Sebastian Kürschner, Thomas Mohnike (éd.): Langue et litterature dans la formation d'identités collectives modernes en Europe du Nord (Strausbourg, 2008).
 • Les prix Nobel de littérature et les médias: Le paradigm du modèle suédois (i Le Nord à la lumière de Sud (2013)).
 • Kultur och modernitet: Ett forskningsprograms väg från då till sedan (i Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning (2012).
 • Boken, stumfilmen och femtonårsregeln (i Bok 2614: Bokbyggare, Carlsson (2013)).
 • Modell, museum, minnesrelä: En essä om förflutenhetens funktioner (i Från fornforskning till konst i världsklass (2014)).
 • Comment le modéle suédois est né en France : Les récits de voyage en Suède de Serge de Chessin (i Médiation interculturelles entre la France et la Suède : Trajectoire et circulations de 1946 à nos jours, Stockholm University Press, 2015).
 • Ein kulturhistorischer Fall für die Abteilung "Cold Case": Der schwedische Nobelpreisträger Verner von Heidenstam unde det deutsche Kulturattaché Paul Grassmann (i Internationale Netzwerke. Literarische und ästhetische Transfers im Dreieck Deutschland, Frankreich und Skandinavien zwischen 1870 und 1945, undertryckning 2016).
 • La Suède, une invention française (i Poétocratie, 2016).
 • Strindberg, ingénieur amateur et crotique de la civilisation moderne (i Poétocratie, 2016).
 • Les écrivains à l'avant-garde de la politique écologique (i Poétocratie, 2016).
 • Verner von Heidenstam, modernité et joie de vivre ((i Poétocratie, 2016).
 • Poètes nationaux, écrivains cosmopolites (i Poétocratie, 2016).
 • De svenska litterära Nobelprisen: En essä om den svenska modellen (i Spänning och nyfikenhet, 2016).
 • Källkritiken som livshållning i Självporträtt av historiker (Carlsson, 2020).

  LÄROBÖCKER

 • Resa utan pass: En litteraturantologi om främmande kulturer (Biblioteksförlaget, 1979), tills. med andra, delvis tillkommen i anslutning till min D– uppsats "Afrikansk litteratur i svensk press 1953–1975" (1976).
 • Kaos och kosmos: Om verklighets– och livsuppfattningar i det antika Grekland (Linköping, 1979).
 • Det går framåt! Ja framåt – åt helvete!: Om våra tankar och attityder till moderniseringen i Göran Graninger & Sven Tägil, e.d., Historiska vägval (Almqvist & Wiksell, 1997).
 • Litteratur och idéer i Litteraturvetenskap 1 (Studentlitteratur, 2020).

TIDSKRIFTSARTIKLAR

 • Maskin och idyll: Utopisterna Edward Bellamy och William Morris,          Tvärsnitt 1982:1.
 • Humoristen som humanist, Tvärsnitt 1987:3.
 • Den nyttiga vetenskapen och filosofins praxis, Lite nytt 1987:9.
 • Strindberg, tiden och kulturarvet – en essä om bildningstanken Kronos  1988:1.
 • Heidenstam som historiker: Några reflektioner med anledning av en ny  avhandling, Samlaren: 1993 (se länken Textarkiv).
 • Andligt resursslöseri, Tvärsnitt 1996:4.
 • Samlingsrecensioner av aktuell kulturvetenskaplig forskning, ofta i      essäform, finns under Tvärsnitts rubrik Margen 1996–2002.
 • Modernismen och dess skugga, Tvärsnitt 1997:1.
 • Vitsen med vetenskapen, Tvärsnitt 1997:2.
 • Historiens fadermördare, bröderna Weibull och konstruktivismen,       Tvärsnitt 1997:2.
 • Vetenskapsmannen och hädaren, Tvärsnitt 1997:3.
 • Det våras för kulturvetenskapen, Tvärsnitt 1997:4.
 • Böckernas bok, Tvärsnitt 1998:1.
 • En akademisk kultur, Tvärsnitt 1998:2.
 • Skolan och framsteget, Tvärsnitt 1998:3.
 • När den svenska glorian kom på sned, Tvärsnitt 1998:3.
 • Optimisten och pessimisten, Tvärsnitt 1998:4.
 • Förintelsen, Tvärsnitt 1998:4.
 • Kulturpolitiken och framstegsfrågorna, Tvärsnitt 1999:1.
 • Le deuxième âge de grandeur de la Suède – de la grande puissance au folkhem, Le texte et l´idée 1999 (se länken En français).
 • Le critique de la civilisation de August Strindberg, Europé. Revue        Littéraire mensuelle. octobre 2000. Svensk version (se länken Textarkiv).
 • De nationella strategerna, Tvärsnitt 1999:2.
 • Kulturell modernisering, Tvärsnitt 1999:3.
 • Darwin och vetenskapens kardinaldygder, Tvärsnitt 1999:3.
 • Kommunikativ demokrati, Tvärsnitt 1999:4.
 • Nätverkssamhället, Tvärsnitt 1999:4.
 • Gränslös tillväxt, Tvärsnitt 2000:1.
 • Demokratiska pionjärer och folkstyrets utmaningar, Tvärsnitt 2000:1.
 • Balzac och ytans kraft, Tvärsnitt 2000:2.
 • Drömmen om en demokratisk kunskapskultur, Tvärsnitt 2000:2.
 • Samförstånd, Tvärsnitt 2000:3.
 • Efter Mönstersverige, Tvärsnitt 2000:3.
 • Folkhemmets upplösning – eller vad skall vi nu tro på?, Östergötlands  länsteaters program ht 2000.
 • Trista dygder – och bärkraftiga, Tvärsnitt 2000:4.
 • En bildad människa, Tvärsnitt 2000:4.
 • Kommunikationer och medvetanderevolutioner: Heidenstam skymtar det  moderna, Parnass 2000:4.
 • Kunskap i Kunskapssamhället, Tvärsnitt 2001:1.
 • Nazister, miljöbovar och urusla skolpolitiker, Tvärsnitt 2001:1.
 • Balanssinne, Tvärsnitt 2001:2.
 • Äntligen stod författaren i talarstolen: En miljöpolitisk tankelek,           Tvärsnitt 2001:2.
 • August Strindberg: Civilisationskritiker i politisk hetluft, Tvärsnitt         2001:3.
 • Samtal, debatter och stenar, Tvärsnitt 2001:3.
 • Den skrattande demokraten, Tvärsnitt 2001:3.
 • Framtiden på museum: En essä om moderniseringens sega strukturer, Tvärsnitt, 2001:3.
 • Att utforska moderniteten: En idéhistorisk grammatik, Tvärsnitt 2002:2.
 • Publicister, vetenskapsmän och mediokra nyhetsreportrar, Tvärsnitt     2002:2.
 • Om Dan Landmark: ”Vi, civilisationens ljusbärare” – orientaliska         mönster i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. Samlaren  2006 (se länken Textarkiv).
 • Torsten Fogelqvist, Dagens nyheters själ och den intellektuella biografins  metodfråga. Scandia 2007 (se länken Textarkiv).
 • Critique de la thèse de doctorat de Sylvain Briens: Technique et littérature: Train, téléphone et génie littéraire suédois , L'Harmattan, Paris, 2004. Chemins du Nord 2007 (se länken En français).
 • "Det går framåt, framåt – åt helvete!": En essä om Strindberg, Östgötateaterns Drömspelskatalog våren 2009.
 • "Sten Selander": Om Bengt Landgrens studie över Selanders lyrik och litteraturkritik", Samlaren 2009.
 • "Pessimism as worldview: A critical inquiry of Georg Henrik von Wright and the critique of civilisation", Baltic Worlds 2011:1.
 • "Rompez ! Rompez ! L´art moderne de faire table rase du passé", Deshima: Revue d´histoire globale des pays du Nord 2011:5 (se länken En français).
 • Ècologie et politique?: Et si l´on donnait la parole aux écrivains..., Deshima: Revue d´histoire globale des pays du Nord 2012:6 (se länken En français).
 • Istanbul, akademien och Frihetens väg, Akademinyheter 2013:2
 • Strindberg: Inventeur – et critique de la civilisation moderne, Etude germanique 2013:4
 • Le factoïd: Un élément de pouvoir dans la communication interculturelle, Deshima: Revue d´histoire globale des pays du Nord (under tryckning).
 • Le nouveau l'homme de Nord (Étude germanique 4:2015).
 • Quand la préservation de la nature est devenue modern en Suède ( Revue Nordiques no 30 2015).
 • Livsglädjens politik (Karlfeldsbladet 2015:2).

  KRÖNIKOR

 •    Framtidsbilder för hundra år sedan, ÖC 29.2 1984.
 •    Varning för charlatanerna: De två kulturerna, SDS 1.9 1990.
 •    Vänd på bevisbördan: Vårt behov av en ny naturpolitik, SDS           25.2 1992.
 •    Den mänskliga komedin i Grönköping, SDS 12.4 1992.
 •    Alla goda krafter drevs vänster ut, SvD 8.4 1993.
 •    Böök som vänsterns spegelbild, SvD 22.4 1994.
 •    Darwin – den ideale humanisten, SvD 22.2 1995.
 •    Saknaden efter en förlorad oskuld: Kulturens diskussion om            teknik har alltid handlat om förlusten av natur och naturlighet, SvD 17.3 1995.
 •    Två helgonlika rebeller som tål att jämföras: Ulf Lundell och Verner von Heidenstam, SvD 16.1 1997.
 •    När den svenska liberalismen blev provinsiell, SvD 17.3 1997.
 •    Samtidsdebatten, SvD 4.7 1998.
 •    På tal om Strindberg och lönsamheten, SvD 21.2 1999.
 •    Den enkla konsten att förlora perspektivet, Kommuniké 1999.
 •    Nätverksamhället och framtiden, ÖC 30.10 1999.
 •    Aristokratisera mera!, SvD 15.4 2000.
 •    Framtiden på museum eller konsten att inte förlora perspektivet, essä i  katalogen till Östergötlands länsmuseums utställning ”Bredband” hösten 2000.
 •    Från den andra sidan: De borgerligt intellektuella, SvD 2001.
 •    Smittande kunskapsglädje (rec av Sven– Eric Liedman, Ett oändligt  äventyr, GP 11.9 2001.
 •    Faktoider: Försanthållna felaktigheter, Dagens forskning 2002:9.      Inledning på artikelserien om faktoider.
 •    Krockar, kärlekar och konstigheter, ÖC 5.10 2002.
 •    Regeringsbildaren, ÖC. 1.11 2002.
 •    Grönköpingsborna, ÖC 30.11 2002.
 •    Grönköpings veckoblad, Dagens forskning 2002:16.
 •    Världens bästa uppfinning, ÖC 28.12 2002.
 •    Tråkmånsar, radikaler och humanister, ÖC 25.1 2003
 •    Fel lik i garderoben, ÖC 22.2 2003.
 •    Allt som gör livet värt att leva. ÖC 22.3 2003.
 •    Den alltför enkla konsten att bli en mördare, ÖC 19.4 2003.
 •    Linköpings symbol, ÖC 17.5  2003.
 •    När tåget anlände till litteraturen, SvD 9.5 –03.
 •    Allt som är värt att veta, ÖC –03.
 •    Nyfikna blickar och kulturella passioner, ÖC –03
 •    Sverige i Europa, ÖC – 03
 •    Min vän monsieur Mare och valutan, ÖC –03.
 •    Om läslust och tidsbrist, ÖC –04.
 •    Koketterande pessimister, ÖC –04.
 •    Samförstånd”, ÖC –04.
 •    Att skiljas därför att man älskar, ÖC –04.
 •    Världsmedborgaren som snubblade i starten, ÖC –04.
 •    Myten om den akademiska frågan, ÖC –04.
 •    Om läslust och tidsbrist, ÖC –04.
 •    Kropp och knopp, ÖC –04.
 •    Att skiljas därför att man älskar, ÖC –04.
 •    Ny demokrati, ÖC –04.
 •    Framtidsdepartementet, ÖC –04.
 •    Tvärvetenskapligt idrottsforskningsinstitut?, ÖC –04.
 •    Bland klassiker, kultböcker och geniala medelmåttor, ÖC 7.8 –04.
 •    Kunskapssamhällets nya folkrörelse, ÖC –04.
 •    Världsmedborgaren som snubblade i starten, ÖC –04.
 •    Den skrattande demokraten, ÖC –05.
 •    Meditation över Berzelius, ÖC 25.1 –05.
 •    En okänd aktuell historia, ÖC –05.
 •    Den svåra konsten att skapa en demokrati, ÖC 1.9 –05.
 •    På besök i Winnerbäckland, ÖC 1.9 –05.
 •    Den lyckliga unionen, ÖC 29.9 –05.
 •    Filosofen i biltvätten, ÖC 27.10 –05.
 •    Filosofen i lottobutiken, ÖC –05.
 •    Filosofen i trädgården, ÖC 14.4 –05.
 •    Filosofen i köket, ÖC 9.6 –05.
 •    Hjältekungen Gustav II Adolf, ÖC 27.12 –05.
 •    Filosofen på museum, ÖC 18.1 –06.
 •    Filosofen vid pingisbordet ÖC –05.
 •    När naturen blev en stor sak ÖC –05.
 •    Bergfasta övertygelser och hårda hjärnor ÖC –06.
 •    Filosofen på glasbruk ÖC –06.
 •    Filosofen på studenten ÖC –06.
 •    Ett nytt Norden ÖC –06.
 •    Filosofen på familjeråd ÖC –06.
 •    Filosofen i kyrkan ÖC -06.
 •    Förtal, skvaller och försanthållna felaktigheter ÖC -06.
 •    Filosofen och domedagen ÖC -06.
 •    Filosofen i bokhandeln ÖC -07.
 •    Jante och massans tyranni ÖC -07.
 •    Skojare, skurkar och företagare ÖC -07.
 •    Filosofen i levande landskap ÖC -07.
 •    Monsieur Mare och den svenska modellen ÖC -07.
 •    Filosofen och förnuftet (1) ÖC -07.
 •    Filosofen och förnuftet (2) ÖC -07.
 •    Tvetydigt historiebruk ÖC -07.
 •    Arbetslinjen förr och nu ÖC -07.
 •    Filosofen, kärleken och ödet ÖC -07.
 •    Filosofen och lilla döden ÖC -07.
 •    Vadan och varthän ÖC -07.
 •    Min vän monsieur Mare och skolan ÖC -08.
 •    Fördold Gud ÖC -08.
 •    Pojken på vinden ÖC -08.
 •    Monsieur Mare får en idé ÖC -08.
 •    Pojkern i laboratoriet ÖC 08.
 •    Naturfilosofen summerar ÖC -08.
 •    Med Monsieur Mare på kyrkogården ÖC -08.
 •    Monsieur Mare och satelliterna ÖC -08.
 •    Med Monsieur Mare på krogen ÖC -08.
 •    Vid havet med Monsieur Mare ÖC -08.
 •    Nobelpristagaren ÖC -08.
 •    Jul i Les Loges ÖC -08.
 •    Filosofen i kristid ÖC -09.
 •    FaktO ÖC -09.
 •    Det går fortfarande att vara outsider ÖC-09.
 •    Filosofen i Florens ÖC -09.
 •    Filosofen på kosläpp ÖC -09.
 •    Filosofen vid valurnan ÖC -09.
 •    Monsieur Mare konserverar ÖC -09.
 •    Den hemlighetsfulla vinden ÖC -09.
 •    Pojken i klassen ÖC -09.
 •    Filosofen i Berlin ÖC -09.
 •    Pojken i biblioteket ÖC -09.
 •    Strindberg, istappen och eftermälet ÖC -12.
 •    Trädgården med frukter från alla land: Heidenstam och utlandet ÖC-13.

 Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström