Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Läs om - och köp en bok

Markera de böcker ni vill köpa genom att markera kryssrutan till höger om priset. Välj sedan "Köp" längst ner på sidan.

 
 
Pojken på vinden100 kr 
Martin Kylhammar
Carlsson Bokförlag, 2010

POJKEN PÅ VINDEN är en essäbok med en rytm som växlar mellan den existentiella reflektionen, den resonerande essän och den utredande uppsatsen. Humaniora är, som författaren skriver, ”en konst, där en person finns bakom sakerna”. Just denna person samtalar med den gåtfulle Monsieur Mare samtidigt som han presenterar nya teorier om det moderna, om källkritik, faktoider, humor och humanism. På köpet ges helt nya perspektiv på författarskap som Heidenstams, Nils Hasselskogs, Georg Henrik von Wrights och Karl Marx´.

Sagt om Pojken på vinden

 
 
 
Le moderniste intemporel: Essais sur la dimension culturelle du modèle suèdois100 kr 
Martin Kylhammar
L´Harmattan, 2009

A l´étranger, on a beaucoup parlé du «modèle suédois» vu comme une sorte de laboratoire politico-social, mais la face culturelle, objet du présent livre, est en revanche largement ignorée. Cet ouvrage composé de huit essais reliés logiquement entre eux se propose d´éclairer les grands débats culturels suscités en Suède par les processus ininterrompus de modernisation depuis 150 ans. Rencontrer les plus connu écrivains suèdoises dans des circonstances inconnues.

Sagt om Le moderniste intemporel: Essais sur la dimension culturelle du modèle suèdois

 
 
 
Livet — en stor sak100 kr 
Martin Kylhammar
Carlsson Bokförlag, 2007

De här essäerna är betraktelser över det förunderliga med att få genomleva en människas liv på jorden. Bokens teman är på ett självklart sätt för mig intrasslade i varandra. Om dem skriver jag personligt, ibland mer, ibland mindre, stundtals med glimten i ögat. Dock hela tiden med sikte på att fånga något för oss alla lika.

Här kan Du beställa boken direkt från förlaget till ett mycket reducerat pris. Mejla beställningen till info@carlssonbokforlag.se och döp brevet till ”specialerbjudande kylhammar”.

Sagt om Livet — en stor sak

 
 
 
Det vanställda ordet. Om den svåra konsten att värna sin integritet.100 kr 
Martin Kylhammar & Jean-François Battail (red.)
Carlsson Bokförlag, 2006

Den här boken är pendangen till På väg mot en kommunikativ demokrati?. Men den pekar inte främst på möjligheterna. Tvärtom handlar den om hoten, om den svåra konsten att värna sin personliga integritet i förhållande till modernitetens centrala maktinstitutioner: masskommunikation, vetenskap och politik.

Sagt om Det vanställda ordet. Om den svåra konsten att värna sin integritet.

 
 
 
Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar.100 kr 
Martin Kylkammar & Michael Godhe (red.)
Carlsson Bokförlag, 2005

Varsågod, och möt de som velat förändra och som har förändrat Sverige. Makthavare. De har nästan alltid haft de bästa intentioner, men ibland har det gått käpprakt åt skogen. Själv utvecklar jag en ny och användbar idé om vad modernitet faktiskt innebär i essän ”Bryt upp! Om den moderna konsten att göra sig kvitt det förflutna”.

Sagt om Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar.

 
 
 
På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen.100 kr 
Martin Kylhammar & Jean-François Battail (red.)
Carlssons Bokförlag, 2003

Möjligheterna är flera än någonsin. Men hur undvika att det går framåt, framåt – åt helvete. Här tänker sexton framstående svenska humanister konstruktivt om hur demokratin kan utvecklas. Boken utnämndes till Svenska Humanistiska Förbundets årsbok.

Sagt om På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen.

 
 
 
Den tidlöse modernisten. En essäbok.100 kr 
Martin Kylhammar
Carlsson Bokförlag, 2004

Den här bokens tema är det ständigt närvarande förflutna. Här möter du de som skrivit mest uppfodrande, mest tänkvärt om modernitetens problematik på svenska. Ett levande samtal med de döda. Humanism som historieskrivning. Boken nominerades till Årets bok i svensk historia.

Sagt om Den tidlöse modernisten. En essäbok.

 
 
 
Vitsen med humor. Sex forskare och en kåsör om humorns anatomi.150 kr 
Bertil Torekull (red.)
1998

En bok att skratta med. Men framför allt en bok som tar humor på allvar. Sveriges första och enda vetenskapliga studie av humorns väsen.

Sagt om Vitsen med humor. Sex forskare och en kåsör om humorns anatomi.

 
 
 
Det klassiska Grönköping. Idyller och Paniker.200 kr 
Sammanställd av Martin Kylhammar och Göran B. Nilsson
1997

Det bästa från Grönköpings veckoblad – Nils Hasselskogs samlade prosa. Här har vår främste humorists alla berättelser om Grönköpings öden och äventyr samlats tematiskt och förvandlats till en lovprisad roman.

Sagt om Det klassiska Grönköping. Idyller och Paniker.

 
 
 
Grönköpingsdikter av Nils Hasselskog.500 kr 
Sammanställda av Göran B. Nilsson och Martin Kylhammar
Prisma, 1987

Den mest sålda diktsamlingen i modern tid, som nu blott finns i några få exemplar till försäljning. Möt Nils Hasselskog, Sveriges främste parodiske poet, som A:lfr-d V:stl-nd, Grönköpings usle poet av hög klass.

Sagt om Grönköpingsdikter av Nils Hasselskog.

 
 
 
Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare. Epokskiftet 20-tal – 30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström.50 kr 
Martin Kylhammar
Akademeja, 1994

Den här boken är skriven på två plan. På det första spelar författarna Harry Martinson, Artur Lundkvist och Lubbe Nordström huvudrollen. På det andra föds det svenska folkhemmet, det modernaste landet i världen.

Sagt om Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare. Epokskiftet 20-tal – 30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström.

 
 
 
Nils Dahlbeck: En berättelse om svensk natur och naturvårdshistoria.50 kr 
Martin Kylhammar
Carlssons Förlag, 1992

Nils Dahlbeck var mannen som gjorde miljöpolitiken medial med det klassiska radioprogrammen ”Naturen och vi”. Möt honom och hans tankar om naturen i ett inkännande portträtt.

Sagt om Nils Dahlbeck: En berättelse om svensk natur och naturvårdshistoria.

 
 
 
Den okände Sten Selander. En borgerlig intellektuell.50 kr 
Martin Kylhammar
Akademeja, 1990

Det var som att häda – att skriva om en borgerlig intellektuell utan att moralisera. I boken om Sten Selander möter du en pionjär i svensk miljövård, en skarpsinnig civilisationskritiker, en kulturkritiker med integritet, en naturskildrare av rang. Men framför allt en bok om varför svensk historieskrivning kom att marginalisera den borgerliga idéhistorien och det modernistkritiska kulturarvet.

Sagt om Den okände Sten Selander. En borgerlig intellektuell.

 
 
 
Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam.50 kr 
Martin Kylhammar
Liber Förlag, 1985

Här möts August Strindberg och Verner von Heidenstam i en fortfarande högst aktuell kamp om hur moderniteten skall tolkas. Det är politik på hög nivå och boken blev startpunkten för vår tids förnyade intresse för Heidenstam.

Sagt om Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam.

 
 


Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström