Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Grönköpingsdikter av Nils Hasselskog.
Sammanställda av Göran B. Nilsson och Martin Kylhammar
Prisma, 1987

Nils Hasselskogs ställning som klassisk svensk poet – enastående i den parodiska genren – är oomstridd. Med all respekt för Hasselskogs många efterträdare på Alfred Vestlunds diktartron tvingas man konstatera att signaturen A:lfr-d V:stl-nd numera inte intar samma självklara ställning på vår svenska parnass.
   Hög tid alltså för en renässans för Grönköpings vittraste son. Det är professorerna Göran B. Nilsson och Martin Kylhammar som står för detta rikliga urval Hasselskogdikter (samtliga i GrV undantaget de som en gång separatutgavs under titeln Guldregn), inlett med en värdefull essä om Hasselskogs gärning och plats i den svenska litteraturen.
   En högtid för alla Hasselskogälskare och tack vare de utförliga kommentarerna även för hans nya vänner.
   Med lyhördhet och lust har Lasse Sandberg gjort teckningarna till dikterna.

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström