Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare. Epokskiftet 20-tal – 30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström.
Martin Kylhammar
Akademeja, 1994

Det här är en bok som intresserar sig för människan och den nya moderniteten, närmare bestämt den tänkande och diktande människans förhållande till de nya kommunikationsmöjligheterna. Det nya är öppenheten, en fritt utblickande och internationellt rörlig människa och därmed också en öppenhet ifråga om kultur, näringsliv, sociala strukturer och idévärld.
   Precis så näraliggande och ändå fjärran, och med historiens distans överskådligt, är den här bokens tema, eftersom utvecklingens frontlinje här dras runt decennieskiftet 1929-30, och de då svindlande nya kommunikationstekniska språngbrädorna var sådant som – telefonen, radion, bilen.
   Vår egen belägenhet i förhållande till moderniseringen, globaliseringen och de nu lika (potentiellt) frigörande kommunikationsmöjligheterna löper som en tyst kommentar och skriver sina jämförande paralleller i läsarens sinne. Samtidsorienteringen följer ungefär samma bana, har ungefär samma kontroller, och blir tydligare genom att läsas på detta avstånd. Från framtidstron i det blå, till den plötsliga skrällen när en ekonomisk och politisk verklighet kraschlandar, och den lågmäldhet som därefter lägrar sig över nejden.

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström