Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Sagt om
Den okände Sten Selander. En borgerlig intellektuell.


Svenska Dagbladets litteraturkritiker väljer årets favoritböcker:

’En hedersammare äreräddning än den som Linköpingsdocenten Martin Kylhammar åstadkommit i sin bok Den okände Sten Selander har nog ingen fått” (Thure Stenström).

”Selander framstår nu som en originell förvaltare av två kulturer, den humanistiska och den naturvetenskapliga. Både som litteraturkritiker och som värnare av det svenska landskapet blir han, tre decennier efter sin död, vår samtida” (Tom Hedlund).

”Martin Kylhammars bok präglas av levande intelligens, problemsinne och påfallande analytisk kraft. Det är en njutning att läsa hans lediga forskarprosa, som sällan uppvisar en slapp formulering och som håller sig för god för tomma uppvisningar i lärd terminologi”.
                                                Tidskrift för kristen humanism

”Kylhammars bok ger ett fascinerande porträtt av denna en gång så tongivande och sedan bortglömda kulturpersonlighet”.
                                                Lychnos

”Ge oss mer av Sten Selander”.
                                                Dagens Nyheter

Sten Selander ”var ett unikum i svensk kulturhistoria och Kylhammar utnyttjar honom skickligt för att ge en välstrukturerad bild av samhälls- och kulturutvecklingen i Sverige under detta sekels första hälft”.
                                                Svenska Dagbladet

”Boken om Sten Selander är ett intressant och lärorikt stycke svensk idéhistoria”.
                                                Aftonbladet

”Kylhammar visar, med rent Selandersk skärpa, att denna borgerligt intellektuella poet, skriftställare och vetenskapsman alltjämt äger ett stort och radikalt inflytande… Ty berättelsen om den okände Sten Selander blir samtidigt en redogörelse för den svenska idéhistorien under 1900-talet”.
                                                Expressen

”Det är förbluffande att notera hur Selander i fråga efter fråga hyste en uppfattning som visar betydande likhet med den inställning som förfäktades av ledande modernister på kontinenten”.
                                                Sydsvenska Dagbladet

”Kylhammar döljer inte sin uppfattning att Selander i de flesta fall hade rätt på lång sikt. Men han hade det vid fel tillfällen – och då går man under i svenskt kulturliv. Boken är hursomhelst ett intressant och välgjort stycke svensk kulturhistoria”.
                                                MånadsJournalen

”ett med rätta prisat arbete”
                                                Bokklubben Clio

”Nu vecklas Sten Selander ut i sin fulla och gängliga längd i ett nyutkommet arbete av Martin Kylhammar och det visar sig att hans roll som ’borgerlig intellektuell’ är mer komplicerad och intressantare än vad eftermälet berättat”.
                                                Göteborgs-Posten

”Slutkapitlet är en elegant sammanfattning av det svenska debatt- och samhällsklimatets förändringar från 20-tal till 50-tal”.
                                                Östgöta-Correspondenten

”En skattkammare att ösa ur!… Kylhammar har en fenomenal förmåga att refererande och analyserande få med allt väsentligt”.
                                                Eskilstuna Kuriren

”Kylhammars väldokumenterade biografi är skriven med vad man skulle kunna kalla en uppskattande distans till sitt föremål”.
                                                Oskarshamns-Tidningen

”Martin Kylhammars biografi över Sten Selander har dubbla förtjänster. Den ger inte endast ett porträtt av en intressant kulturpersonlighet utan ger också inblick i tre decenniers idéhistoria”.
                                                Helsingborgs Dagblad

”Här ses Sten Selander naturligtvis som en individ men det är ändå som aktör på den samhälleliga scenen han främst framträder. Hans intellektuella liv blir en del av vår idéhistoria och som sådan framställd med omsorg och noggrannhet”.
                                                Borås Tidning

”Kylhammars bok är en inträngande skildring av Selanders intellektuella liv med både dess framgångar och misslyckanden”.
                                                Hudiksvalls Tidning

”Kylhammars bok är mycket välskriven och informativ, den tidshistoriska bakgrunden till Selanders insatser tecknas skickligt och överskådligt. I likhet med Selander själv har Kylhammar förstått att skapa populärvetenskap i god mening”.
                                                Hufvudstadsbladet

”Martin Kylhammars biografi över Sten Selander är spännande och viktig historia för alla medlemmar i Naturskyddsföreningen… Läs Kylhammars bok om Selander – inte bara för att få kunskap om Naturskyddsföreningens rötter utan också för att den ger många tänkvärda perspektiv på vår 1900-talscivilisation”.
                                                Sveriges Natur

”Det är riktigt skönt med en biograf som inte ens nämner om den avporträtterade varit gift”.
                                                LO-tidningen

Martin Kylhammars ”klargörande och väsentligen oundgängliga biografi”.
                                                Allt om böcker


Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström