Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam.
Martin Kylhammar
Liber Förlag, 1985

August Strindberg och Verner von Heidenstam spelar huvudrollerna i Maskin och idyll. Vi möter dem här i ett nytt sammanhang och får följa deras diskussion av tekniken och det framväxande industrisamhället.
  Strindbergs engagemang i politik, uppfinnarverksamhet och religion visar sig ha en gemensam kärna i hans teknik- och industrikritik.
  Heidenstam framträder som en osedvanligt intressant debattör av det moderna samhället; under debutåren som civilisationskritiker, senare som visionär uttolkare av utvecklingsoptimismens natur-, teknik- och vetenskapssyn.
  Strindberg och Heidenstam representerar två typiskt humanistiska förhållningssätt till moderniteten, och det är lätt att spegla sig i deras osäkerhet då verkligheten utövade sitt tryck på deras ideal.

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström