Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Sagt om
Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam.


”Kylhammar är en lysande stilist. Med frodig aptit och med stor analytisk skärpa friläggs skikt för skikt. Beläsenheten är imponerande, vilket medför rika referenser till både skönlitteratur, idéhistoria och till den materiella utvecklingen”.
                                        Östgöta-Correspondenten

”Martin Kylhammar skalar skarpsinning fram 'det pastorala kompositionsmönstret’ i verk efter verk av Strindberg och Heidenstam, det vill säga han frilägger överallt hos dessa författare det sätt varpå motsatsparen kultur och natur, ursprung och teknik konfronteras”.
                                        Dagens Nyheter

”Det är intressant och tankeväckande”.
                                        Östgöten

”Temat Teknik och social förändring har behandlats på ett självständigt och intressant sätt, som manar till snar fortsättning”.
                                        Forskning om utbildning

”Martin Kylhammars avhandling kan alltså anbefallas som god läsning och det finns all anledning att hoppas att författaren får tid och lägenhet att fortsätta sina undersökningar som han halvt om halvt utlovat”.
                                        Bokbox

”Read Swedish and you have a European epilogue to Marx”
                                        Technology and Culture

”Kylhammars avhandling, den första vid Tema Teknik och social förändring, har visat att det går att göra god, spännande och nyskapande forskning också från mer oortodoxa ämnesmässiga utgångspunkter”.
                                        Tvärsnitt

”elegant och spännande”
                                        Svenska Dagbladet

Maskin och idyll är en befriande välskriven avhandling…som på avgörande punkter försett oss med nya kunskaper om två av våra mest inflytelserika författare”.
                                        Östgöta-Correspondenten

”Det är en glädje att läsa honom, därför att han behandlar väsentliga och angelägna ting och inte så mycket likgiltigheter och strunt som så många andra avhandlingsförfattare”.
                                        Eskilstuna-Kuriren

”Faute de pouvoir approfondir, je ne puis que renvoyer á la belle étude de M. Kylhammar, intelligenemment illustrée, et qui constitutue un apport tonique et instructif á l´histoire culturelle suédoise”.
                                        Germanica

”en mycket synpunktsrik avhandling”.
                                        Folket i bild Kulturfront

”Kylhammars styrka ligger just på detta område. Genom att lansera en i Sverige tidigare oprövad begreppsapparat för analysen av tekniksyn lyckas han ge helt nya perspektiv”.
                                        Nerikes Allahanda

”a wonderful thumbnail sketch of Sweden´s history during the decisive years of the industrial breakthrough in Sweden… and the style makes the book highly accessible”.
                                        Scandinavian Studies

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström