Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Sagt om
Pojken på vinden


”I Martin Kylhammars arbete finns tyngd. Han är en tränad tänkare och det är mysigt att sitta nära honom och ta del av resonemangen. Respekten för läsaren som han alltid har med sig, hans förhållande till kunskap, avsaknaden av dåligt underbyggda teorier och märkliga slutsatser gör att även om jag inte alltid håller med honom så är det tryggt, givande och roligt att vara i närheten av denne folkbildare supreme.
    Kylhammar presenterade begreppet faktoid i Sverige och historikern Birgitta Odén menar att det är något av det viktigaste som hänt – metodologiskt – i svensk kunskapshistoria. Hon har rätt. Tanke och ord förutsätter varandra, när språket blir mer precist tänker vi skarpare och kan skymta de maktförhållanden som alltid är verksamma – en faktoid uppstår inte ur tomma intet.
    I "Pojken på vinden" gör Kylhammar det igen. Han lanserar ett nytt och lika användbart kunskapsteoretiskt begrepp – ”temporal egocentrism” – som beskriver hur personer analyserar historiska skeenden genom den verklighet de själva lever i. De "dömer de döda med sin tids normer och förutsätter att handlingsutrymmet tidigare var detsamma som idag”.
    Så glädjande! Författaren ser och förklarar den tidvis osynliga kraft som kultur är, han hjälper mig att tänka bättre och det är ingen liten sak utan något att vara tacksam för.”
                                       Helsingborgs Dagblad

”Monsieur Mare återkommer i Martin Kylhammars nya essäsamling, som på sätt och viss påminner om näringsstället i den normandiska byn. Boken är en mötesplats där olika resonemang om bildning och humaniora korsas, men också en träffpunkt för ett antal karaktärer. Förutom monsieur Mare råkar man Pojken, Forskaren och Främlingen – det finns goda skäl för antagandet att de sistnämnda utgör olika sidor i en självbiografi.”
                                       Norrköpings Tidningar

”Författaren är en som en lekledare och god lekkamrat. En som generöst delar med sig av sina finaste saker, det vill säga frukterna av all läsning, den som givit författaren sådan glädje och eftertänksam lycka.
    Pojken på vinden är en bok som handlar om allt. I samtliga texter gör författarens glädje och stolthet det nöjsamt att ta del av upptäckter och insikter, läsaren får vara med och dissekera, varför inte plocka vingarna av och se vad som fortfarande kan flyga?”
                                       Östgöta-Correspondenten

”Huvudnumret i boken är en övningsdemonstration i källkritik. Kylhammar arbetar här med frågan om Heidenstam var nazist. Många vill antyda det och sätta in skaldens yttranden/icke yttranden i en sådan kontext. Här är Kylhammar på sin mammas gata och han visar sig som den store pedagog han är. Det är en uppsats som borde ingå i den källkritiska undervisningen för alla gymnasister och som repetition på introduktionskursen för all humaniora och samhällsvetenskap.”
                                       Forskningspolitik

”Bubblande lust och bildning ger lycka, hävdar Linköpingsprofessorn Martin Kylhammar i sin nya bok ”Pojken på vinden”. Hans perspektiv är inte samhällsnyttan, utan den personliga tillfredsställelsen. Hans tes går också rakt emot romantikens seglivade ideal ”Den lycklige vilden”.
    - Ofta talas det om att lycklig är man bara i det omedelbara, ett glas vin, en förälskelse, att gå på bio. Men jag vill visa lyckan i att kunna reflektera, att ha referensramar och inte minst ha lite distans till saker och ting. Kunskapen gör att jag SER saker och ting i världen.
    Bildning låter ofta så ”trist, svårt och tungsint”, menar han och vill lyfta fram lusten och bubblet i stället.”
                                       Östgöta-Correspondenten

”I ett antal koncentrerade, välformulerade och klartänkta essäer belyser Martin Kylhammar det som kallas modernitet. Han resonerar om historiens roll, ger kulturarvet ny belysning, och om en bildning som komplicerar tillvaron, men som just därför ökar möjligheterna för en lyckligare tillvaro.”
                                       Bengt Göransson ABF

”Boken speglar författarens omfattande beläsenhet och humanistiska livshållning. Kylhammar skriver en lättillgänglig sakprosa, som gör även krävande ämnen begripliga. En alltigenom stimulerande läsupplevelse.”
                                       BibliotekstjänstTillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström