Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Sagt om
Livet — en stor sak


”Kylhammar är en humanist i dess djupaste och ädlaste betydelse… Han är öppen, tolerant men också klartänkt och stringent. Detta är en bok att njuta, underhållas och bli klok av.”
                                       Östgöta-Correspondenten

”Tänkvärdheter i kortform är alltid tilltalande. Martin Kylhammar är en mästare i formen. Ämnesvalet spänner över allt från gamla filosofer och kända författare till nutida triviala företeelser. Man läser med behållning.”
                                       Dalademokraten

”Det är en vacker tankarnas trädgård Kylhammar skapat, och här finns för den nyfikne läsaren en hel del att skörda. Här finns vardagliga iakttagelser, tankar kring Grönköping, Heidenstam och Böök och reflektioner kring kunskap och demokrati. Kylhammars mest omtalade bedrift är att ha myntat begreppet faktoid (försanthållen felaktighet), och i den nya essäsamlingen utvecklar han begreppets innebörd och ger prov på en nykter, förnuftsmässig hållning när han går till sakerna själva. Här skriver en intellektuell…”
                                       Helsingborgs dagblad

”Till skillnad från myten har faktoiden en gång i tiden varit ett obestritt faktum, men senare har detta faktum råkat ut för vederläggning. Detta hindrar dock inte att den vederlagda sanningen då och då dyker upp igen som faktoid, lika pigg som den slaktade grisen Särimner i Valhall.
    På den saken ger Martin Kylhammar roande och tankeväckande exempel i sin senaste och som vanligt mycket läsvärda och underhållande bok Livet – en stor sak.”
                                       Nya Lidköpingstidningen

”Kylhammar när han är som bäst. Kylhammar är den engagerade humanisten som rör sig över vida fält, en frankofil europé som hyllar svensk folkbildningstradition och svensk samförståndsanda... Den som vill hämta intellektuell stimulans och för egen del ­ eller i seminarieform ­ tänka vidare har all anledning att uppsöka Kylhammars samling av 'filosofier'.”
                                       Horisont 2008:1

Som läsare rycks man med av Kylhammars entusiasm – men också av den underliggande lärdomen och av skarpsinnet/…/ Jag uppfattar Kylhammars tes om faktoiderna som det viktigaste som hänt – metodologiskt – i svensk historia sedan Lauritz Weibulls Kritiska undersökningar (1911) och Sture Bolins Hallandslistan i kung Valdemars jordebok (1929).
                                       Birgitta Odén i Historisk tidskrift 2009:1.Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström