Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Det vanställda ordet. Om den svåra konsten att värna sin integritet.
Martin Kylhammar & Jean-François Battail (red.)
Carlsson Bokförlag, 2006

Kommunikation, media och information är ord och begrepp som används för att karakterisera vårt moderna, alltid uppkopplade samhälle. Tveklöst har moderniteten i många avseenden gjort livet lättare att leva. Men i den här boken riktas uppmärksamheten mot en humanistisk grundfråga. Den handlar om den svåra konsten att värna sin personliga integritet i förhållande till modernitetens centrala maktinstitutioner: masskommunikation, vetenskap och politik.
   Det vanställda ordet diskuterar och analyserar så vår utsatthet i det moderna. ”Denna gång vill vi belysa den mörkare sidan, maktens mekanismer mitt i den kommunikativa processen, det auktoritära överhuvudtaget. Detta maktspel kan observeras på alla nivåer”, konstaterar de två professorerna Martin Kylhammar och Jean-François Battail, bokens redaktörer, inledningsvis.
   En rad framstående forskare medverkar i antologin liksom i pendangen På väg mot en kommunikativ demokrati?. Den här uppföljarens essäer är samlade kring fyra teman: Makt och maktlöshet, Vanställd och vanställande, Diskursens tvetydighet och språkets list samt Föreställande gemenskaper. Ytterst gäller denna diskussion den moderna demokratins grundfrågor.

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström