Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar.
Martin Kylkammar & Michael Godhe (red.)
Carlsson Bokförlag, 2005

Drömmen om det goda samhället är något som alla politiska riktningar kan bekänna sig till. Vad man mer exakt menar är däremot inte en självklarhet.
   Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar kan hjälpa till att reda ut begreppen:
   ”Det här är en bok om frigörare, om personer, saker och ting som gjort anspråk på att befria oss och hjälpa oss att skapa ett bättre samhälle. Men det är också en bok om tillkortakommanden och om frigörare som djupare sett snarare blev förslavare. I den spänningen har samhällsförbättrare att leva, vare sig de vill eller inte. Just därför är det viktigt att diskutera, analysera och fundera över deras förutsättningar och villkor. Det är därför denna bok har kommit till”.
   Så skriver redaktörerna i förordet. I denna infallsrika volym möter läsaren frigörare som verkar i nuet, men för framtidens skull. Han eller hon kan vara optimist eller pessimist – en Pangloss eller en Candide. Både har de dock alltför lätt för att anlägga en moraliserande ton i sina respektive tidstolkningar.

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström