Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen.
Martin Kylhammar & Jean-François Battail (red.)
Carlssons Bokförlag, 2003

I På väg mot en kommunikativ demokrati? tar sexton tänkande humanister till orda om det moderna, demokratiska samhällets grundläggande frågor: drömmen att förena allas delaktighet med att maktutövandet utövas med upplyst förnuft. Men att förena dessa demokratins drömmar är verkligen inte alltid så enkelt. Därför är humanisternas perspektiv nog så viktigt.
   I den här boken sätts kommunikation i relation till makt till makt, till bildning och medborgarskap, till mediernas samhällsroll, liksom till identitet och existens.
   ”Makt skall vila på kommunikativ tillit, på samtal, diskussion, offentlighet…” skriver Kylhammar/Battail inledningsvis och fortsätter: ”Makt skall vila på upplysning, vetande, insikt och reflektion; på det bästa argumentet och det rationella skälet”.
   Boken är strukturerad i fyra avdelningar: Kommunikation, kunskap och makt; Medierna och det offentliga samtalet; Bildning och medborgarskap samt Identitet och existens.

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström