Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Martin Kylhammar Den tidlöse modernisten. En essäbok.
Martin Kylhammar
Carlsson Bokförlag, 2004

Som en röd tråd genom Martin Kylhammars bok Den tidlöse modernisten löper moderniteten. Vi lever i en permanent revolution: ”allt som är fast förflyktigas”. Inget förefaller säkert, men det mesta möjligt.
   I moderniteten lever historien. Samtalen med de nu försvunna är nödvändiga. ”Jag tycker om att tänka med hjälp av historien. Det innebär att ta de döda på allvar, lyssna på dem som om de levde”, inleder författaren sitt förord. Han ser samspelet mellan individer och strukturer. Inte minst stannar han i dessa sammanhållna essäer till vid en handfull viktiga årtal – 1850, 1900, 1930 och 2000. Brännpunkter då demokrati och modernitet haft särskild aktualitet.
   Kylhammar färdas i framställningen i handfast, obekvämt, stridbart och bildat sällskap: Strindberg, Heidenstam, Carl Fredrik Bergstedt, Vitalis Norström, Lubbe Nordström, Torsten Fogelqvist, Nils Hasselskog, ”de fem unga” och Sten Selander.
   I denna essäsamling blandas på ett öppet, stimulerande och gränsöverskridande sätt idéhistoria, litteraturvetenskap och historia – och författaren utvecklar dessutom ett tvärvetenskapligt metodprogram för humaniora.
   Konstnären Jerry Grönberg har illustrerat boken och gjort målningen till omslaget.

Tillbaka

Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström