Startsida

Om mig

Textarkiv

Pågående forskning

Läs om – och köp en bok

En français

Skriv eller ring mig

Länkar till fränder
Skandinavistik

Den professionella skandinavistiken finns företrädd i nästan alla Europas länder. Var tredje år arrangerar jag och Jean-François Battail Stockholms skandinavistsymposium. Det äger alltid rum i Riksdagshuset, i förstakammarsalen. Riksbankens Jubileumsfond har alltid med engagemang stött symposierna och Svenska Institutet har ställt upp med sitt eminenta nätverk. Unga och äldre skandinavister från det nya stora Europa har lärt känna varandra, kulturerna har tagit ett litet steg mot insikten av nyttan och glädjen av att samverka, nyfiket intressera sig.

Symposiet har hittills genomförts två gånger. Det  första hade temat "Svensk kultur sedd utifrån". Under det problematiserade vi svenska och utländska bilder av en svensk nationell identitet. Det andra hade temat "Hur nordiskt är Baltikum?". Under det belystes de baltiska staternas dramatiskt förändrade situation och vägar mot ett nytt, större Norden drogs upp.

Symposierna har sammanfattats i två rapporter, som går att läsa här:

Stockholms skandinavistsymposier


Copyright © Martin Kylhammar 2006. Alla rättigheter förbehållna. Design av Erik Sandström